Výukové materiály

Balíček STEM

Technologické inovace vznikají rychlostí, o níž se sci-fi autorům ani nesnilo. Tento pokrok se projevuje nejen v běžném životě, ale i na trhu práce, který poptává sílu, která dokáže vědecké a technologické inovace přinášet a realizovat.

Mladá generace potřebuje v této oblasti nadšení, motivaci a porozumění, proto jsme balíček STEM předmětů, který zahrnuje témata přírodních věd, techniky, technologií a matematiky, připravili tak, aby žáky pro témata nadchnul a vzbudil zájem o další objevování a studium.

Informatika I

nformatika I reaguje na potřebu změny obsahu, formy a přístupu k výuce tohoto předmětu. Tento výukový program je základním stavebním prvkem, který bude postupně rozvíjen.

Zaměřili jsme se na nejaktuálnější témata, která reflektují potřebné dovednosti pro život v 21. století, proto klademe důraz na rozvoj digitálních kompetencí, kritického myšlení, kreativitu a seberealizaci.

Nestlé pro zdraví dětí

Program podporuje vzdělávání dětí, učitelů i celých rodin v oblasti výživy a zdraví a působí na českých školách již od roku 2015. Digitální výukové materiály pro prezenční i distanční formu výuky jsou určeny žákům 4.-9. tříd ZŠ a motivují děti k přirozenému osvojení zásad vyváženého stravování a k pohybovým aktivitám. Lekce pro všechny věkové skupiny jsou zaměřeny například na vyvážený jídelníček, prevenci rizik nevhodné výživy nebo hygienu potravin. Učitelé jsou vzdělávání v rámci akreditovaného kurzu DVPP a také formou workshopů nebo webinářů.

Ostatní výukové materiály

Peníze pod kontrolou

Projekt cílený na žáky 6.–8. tříd má za úkol přiblížit žákům problematiku týkající se financí, státních institucí, povolání a všeho podstatného co jim umožní lépe fungovat v budoucím dospělém životě. V roce 2017 bylo zjištěno 863 000 obyvatel České republiky, kteří jsou v exekuci, 13 % z toho jsou mladí ve věku 18–29 let, část z nich si ani neuvědomuje, proč v exekuci skončili. Spousta absolventů základních a středních škol nezná rozdíl či význam mnoha pojmů v bankovním a správním světě.

Mediální svět 21. století

Projekt vytvoří inovativní digitální vzdělávací zdroj pro podporu výuky mediální gramotnosti s cílem rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení. Toto téma bude uchopeno tak, aby reagovalo na aktuální mediální dění a problémy současné mládeže a celé společnosti, především v on-line prostředí. Cílová skupina (žáci 2. stupně základních škol) získá znalosti a dovednosti v oblasti analyticko-kritického vyhodnocení mediálního sdělení, bezpečného pohybu v on-line prostředí a tvorby vlastního mediálního sdělení.

Pedagog 21. století

Cílem projektu je vytvoření nového vzdělávacího programu pro pedagogy a vedení základních škol, zaměřeného na integraci digitálních technologií do výuky a chodu školy. Vzdělávací program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu).

Melia observatory

Jsme hrdými partnery mezinárodního projektu Melia observatory, kde je naší úlohou vytvořit pro žáky a pedagogy základních a středních škol výukové materiály a pomoci je snadno implementovat do výuky.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.