Pedagog 21. století

Cílem projektu je vytvoření nového vzdělávacího programu pro pedagogy a vedení základních škol, zaměřeného na integraci digitálních technologií do výuky a chodu školy. Vzdělávací program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu).

Reference škol

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropskými strukturálními a investičními fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012395

Realizace ve spolupráci s Edhance s.r.o.

 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.