Mediální svět 21. století

Projekt vytvoří inovativní digitální vzdělávací zdroj pro podporu výuky mediální gramotnosti s cílem rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení. Toto téma bude uchopeno tak, aby reagovalo na aktuální mediální dění a problémy současné mládeže a celé společnosti, především v on-line prostředí. Cílová skupina (žáci 2. stupně základních škol) získá znalosti a dovednosti v oblasti analyticko-kritického vyhodnocení mediálního sdělení, bezpečného pohybu v on-line prostředí a tvorby vlastního mediálního sdělení.

Projektový den pro školy v Ústeckém kraji

Reference škol

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropskými strukturálními a investičními fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012390

Realizace ve spolupráci s Edhance s.r.o.

 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.