Informatika pro život v 21. století

Výukový program Informatika I mění způsob výuky a přináší atraktivní nástroj pro pedagogy, který umožňuje vyučovat informatiku zábavně a v souvislostech.

15 interaktivních prezentací

100+ digitálních testů a cvičení

36 vyučovacích hodin pro 2. stupeň ZŠ

Cíl programu

Informatika I reaguje na potřebu změny obsahu, formy a přístupu k výuce tohoto předmětu.  Tento výukový program je základním stavebním prvkem, který bude postupně rozvíjen.

Zaměřili jsme se na nejaktuálnější témata, která reflektují potřebné dovednosti pro život v 21. století, proto klademe důraz na rozvoj digitálních kompetencí, kritického myšlení, kreativitu a seberealizaci.

Cílem je nadchnout a motivovat žáky k rozvoji těchto kompetencí a zároveň přinést pedagogům revoluční nástroj pro jejich práci.

Výukový program je v souladu s poslední aktualizací RVP (leden 2021).

Příklady témat

  • digitální technologie
  • komunikace
  • data a informace
  • multimédia
  • Internet
  • šifrování
  • kódování
  • zásady prezentace

Reference škol

Mgr. Bc. Iva ŠpičkováZŠ Bratislavská, Varnsdorf
Read More
Nové možnosti výuky na dálku s širokou možností zadávání testů, procvičování a domácích úkolů s automatickým vyhodnocením. Pěkné zpracování výukových lekcí a snadné ovládání, umožňuje učiteli efektivnější využití času při přípravě a vedení hodiny. Pro žáky a učitele velmi přínosné.
Mgr. Jana VlkováZŠ Písnická, Praha
Read More
Program Informatika I používáme ve výuce informatiky i nyní, v době uzavření škol, kdy mohu spravovat výuku on-line. Obzvlášť výklad tématu kódování byl zajímavý a dobře podaný. Bavilo to nejen žáky, ale i mě a to se IT věnuji profesně.
Mgr. Krtičková VendulaZŠ Prokopa Holého, Louny
Read More
Děkujeme za přístup IT podpory. Získali jsme veškeré informace jak založit třídy a exportovat do nich žáky. Paní specialistka nám byla k dispozici radou, ochotně vysvětlila, jak zadávat domácí úkoly žáků.
Ing. Jánská JitkaZŠ Bílá cesta, Teplice
Read More
Program Informatika I děti baví, díky jednoduchosti textu i grafice, která je zde použita. V době on-line výuky jsme již s kolegyní využili i připravené úkoly, které jsme postupně žákům zadávaly. Myslím, že takové úkoly děti motivovaly a také dost bavily.
Mgr. Lukáš Kačer6.ZŠ, Kolín
Read More
Po obsahové stránce jsou témata nejen vyvážená, ale přináší velkou podporu pro učitele. Každý si může najít svou část, kterou využije a nemusí trávit hodiny a hodiny tvorbou vlastních elektronických učebnic.
Previous
Next

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.