Balíček STEM

Technologické inovace vznikají rychlostí, o níž se sci-fi autorům ani nesnilo. Tento pokrok se projevuje nejen v běžném životě, ale i na trhu práce, který poptává sílu, která dokáže vědecké a technologické inovace přinášet a realizovat.

Mladá generace potřebuje v této oblasti nadšení, motivaci a porozumění, proto jsme balíček STEM předmětů, který zahrnuje témata přírodních věd, techniky, technologií a matematiky, připravili tak, aby žáky pro témata nadchnul a vzbudil zájem o další objevování a studium.

Zpracování každého předmětu dále vychází i z obsahové analýzy RVP, doporučených standardů a podkladové studie pro reformu RVP.

Bůh hraje s vesmírem kostky, ale jsou to kostky, ve kterých je zalito olovo. A hlavním cílem fyziky dnes je zjistit, podle jakých pravidel tam bylo zalito a jak bychom toho mohli využít ve svůj prospěch. Pojďme se tedy podívat detailně na pravidla a teorii fyziky ať tomu všemu porozumíme.

Tyto výukové materiály obsahují látku vhodnou pro 6. ročník ZŠ. Ukážeme si témata jako např.:

 • látky a tělesa
 • měření fyzikálních veličin
 • elektromagnetické a světelné děje

Fyzika

Matematika

Historie matematiky sahá od prvních pokusů pravěkého člověka spočítat úlovek, přes velký vzestup matematiky ve Starém Řecku až k moderní matematice rozrůzněné ve velký počet oborů. Díky naší matematice se všemu hravě naučíte a nejen, že si dokážete spočítat úlovek, ale dokážete ho díky procentuálním přepočtům i spravedlivě rozdělit.

Pro tento předmět vytváříme materiály vhodné pro 5. ročník ZŠ. Ukážeme si témata jako např.:

 • číslo a početní operace
 • geometrie v rovině a prostoru
 • nestandardní aplikační úlohy a problémy

Slovo chemie má v dnešní době pro leckoho odstrašující nádech, ale na druhou stranu nelze popřít, že bez chemických produktů bychom nedokázali v současnosti vůbec existovat. Nechte se unést touto fascinující vědou, která se neustále rozvíjí.

Pro tento předmět vytváříme materiály vhodné pro 8. ročník ZŠ. Ukážeme si témata jako např.:

 • pozorování, pokus a bezpečnost práce
 • směsi a chemické reakce
 • částicové složení látek a chemické prvky

Chemie

Informatika

Informatiku na základním školství vnímáme jako opomíjený předmět, přitom jde o klíčové téma pro úspěch v 21. století a to nejen v profesním, ale i v běžném životě. Reflektujeme nové změny v RVP (leden 2021).

Výukový materiál je vhodný pro 2. stupeň ZŠ. Naleztene zde témata jako např.:

 • digitální technologie
 • data a informační systémy
 • zpracování a využití informací

Chci pro svoji školu výhodný balíček STEM

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.